Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2016-03-05 11:17 i Fårboskolan Oskarshamn
Musikplanering år 3
Grundskola 3 Musik
Vill du sjunga och spela olika instrument? Dansa och röra dig till musik och rytmer? Lära dig mer om artister och kompositörer? I så fall ska du få chansen till det!

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Centralt innehåll

 

Konkretiserade mål

Eleven skall:

-Delta aktivt i sånger, rörelselekar och danser.
-Prova på att spela några olika instrument och delta med ett instrument i en gemensam sång/lek.
-Känna till några vanliga ord och begrepp som hör musiken till, samt kunna namnge några olika instrument.
-Berätta vad musik har för betydelse för henne/honom.

Arbetssätt och undervisning

Vi sjunger, spelar på olika instrument och skapar musik tillsammans. Vi tränar rytm och takt genom rörelsesånger, lekar och danser. Vi lär oss ord, begrepp och symboler som hör musiken till. Vi lär oss också vad olika instrument heter och lyssnar på hur de låter. Vi lyssnar också på olika sorters musik och eleverna får associera, känna och fundera kring vad musiken innebär för dem.

Tidsram

Planeringen gäller för hela läsåret.

 

Bedömning

Eleverna bedöms både i det praktiska arbetet och genom skriftliga/muntliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: