Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2016-03-05 11:18 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Språkleken i förskoleklassen vill väcka elevernas intresse och nyfikenhet på ett lustfyllt, stimulerande och strukturerat sätt. Vi arbetar med Bornholmsmodellen som grund.

 

 

Innehåll

Mål

 • att utveckla intresse och nyfikenhet för det talade och skrivna språket
 • eleverna ska känna säkerhet i tal, att våga prata inför grupp och att uttrycka sina känslor och åsikter
 • att genom språket utveckla sin identitet och kunna förstå hur andra tänker och känner
 • eleverna ska känna säkerhet i språkets grundstenar rim, ord, meningar, stavelser och ljud
 • ge eleverna en god grund inför den fortsatta läs- och skrivinlärningen i skolan

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetssätt

 •  Vi följer Bornholmsmodellen och arbetar fördjupat med dess schema för en hel termin.
 • daglig högläsning med samtal och reflektioner om texten
 • arbeta i skrivarpar på iPad i BookCreator genom att återberätta en saga eller skriva en egen berättelse
 • rim, ramsor och sånglekar
 • träna på att prata och lyssna på andra i den dagliga samlingen
 • regelbundna biblioteksbesök

Reflektion

 • dagliga reflektioner tillsammans med vuxen, kompis och i grupp
 • dokumentation i sin pärm, arbetsbok och i BookCreator
 • redovisning på storbildsskärm
 • texter och bilder på väggar i klassens olika rum
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: