Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-03-05 12:38 i Åsleskolan Falköping
Grundskola 3 – 4 Fysik
...

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Kursplanens mål

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkreta mål

Att förstå vad magnetism är och hur magneter kan användas i vardagen.

Att känna till hur magnetismen upptäcktes och hur den har vidareutvecklats.

Att känna till hur en kompass fungerar.

Att genomföra systematiska undersökningar om magnetism.

Undervisningen

Du kommer att få läsa fakta om magnetism och hur magnetismen utvecklats i läroboken.

Du kommer att få göra uppgifter i övningsboken.

Du kommer att få se på film och få genomgångar om magnetism.

Du kommer att få göra undersökningar med magneter.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att dokumentera dina experiment med text och bilder samt din förmåga att beskriva magnetismens utveckling och användning i dagens samhälle genom att du svarar på frågor eller framställer egna texter.

Matriser

Fy
Magnetism

Att använda begrepp inom magnetism för att förklara samband i naturen och samhället

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Dina samlade kunskaper inom magnetism bedöms som:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: