Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2016-03-05 13:42 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Bedömning av elevens förmåga kommer att ske genom matris, men det kommer även att göras en löpandeskriftligt bedömnning under arbetets gång.
Grundskola 5

Matriser

Engelska åk 5

Bedömning

1
2
3
4
Lyssna och förstå
Förstår enkla ord och vardagsfraser.
Förstår i stora drag sammanhanget i tydligt tal med enkelt och välbekant innehåll.
Förstår det mest väsentliga i tydligt tal inom välbekanta områden.
Förstår otextad film anpassad för åldern. Förstår en engelsktalande person som talar enkelt och tydligt.
Tala - Samtala
Kan ge enkla svar på frågor. Använder enkla vardagsfraser.
Deltar i enkla samtal och berättar något om sig själv och andra.
Deltar i samtal om bekanta ämnen med flyt i språket.
Samtalar ledigt och försöker använda omformuleringar och förklaringar så att mottagaren lättare förstår.
Uttal
Har vissa svårigheter med uttal vid bekanta texter. Mottagaren behöver ibland be om upprepningar eller hjälpa eleven med uttal
Har ett bra uttal vid bekanta texter, ex läxor Mottagaren behöver ibland be om upprepningar vid obekanta texter
Har ett bra uttal vid både bekanta och för eleven obekanta texter
Har ett bra uttal. Talar med intonation.
Läsa och förstå
Läser och förstår vanliga enkla ord/meningar.
Läser och förstår, i stora drag, sammanhanget i enkla texter. Läser och förstår korta instruktioner.
Läser och förstår huvudinnehållet i åldersanpassade texter.
Läser och förstår i detalj huvudinnehållet i åldersanpassade texter.
Skriva
Skriver enkla ord/ meningar på ett begripligt sätt.
Skriver enkla beskrivningar om dig själv och din vardag på enkel engelska
Skriver enkla sammanhängande berättelser, brev och beskrivningar. Språket flyter ganska bra och du har ett tydligt sammanhang, dock en del grammatiska fel.
Skriver mycket text. Språket flyter bra. Använder ett varierat språk. Visar på god grammatisk kunskap i dina texter
Kunskap om hur man lever i engelsktalande länder.
Kan namnge något engelsktalande land.
Kan namnge några engelsktalande länder och vet något om dem.
Kan namnge några engelsktalande länder och har kännedom om att vardagslivet ser olika ut i olika länder.
Kan namnge några engelsktalande länder och har viss kännedom om vardagslivet där och kan jämföra med sin eget vardagsliv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: