Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism och imperalism

Skapad 2016-03-05 14:10 i Öjersjö Brunn Partille
En Lpp som behandlar nationalism och imperialism
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för

  1. Den europeiska dominansen - imperialism och kolonialism
  2. Nationalism  i Europa och i andra delar av världen.
  3. Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism och rasism.

Syfte

Genom att studera nationalism och imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi
    Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Matriser

Hi
Nationalism och imperialism

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om nationalism och imperialism . Du har grundläggande kunskaper om vad som hände.
Du har goda kunskaper om nationalism och imperialism Du har goda kunskaper om vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om nationalism och imperialism Du har mycket goda kunskaper om vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism
Utvecklingslinje
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: