Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den industriella revolutionen

Skapad 2016-03-05 16:21 i Kärlekens skola Halmstad
Den industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia. Vi ska titta närmare på hur det gick till när Västeuropa genomgick utvecklingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och hur det påverkade människornas levnadsvillkor och samhället.
Grundskola 8 Historia

Den industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia. Vi ska under några veckor titta närmare på hur det gick till när Västeuropa genomgick utvecklingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och hur det påverkade människornas levnadsvillkor och samhället.

Innehåll

Centralt innehåll från Lgr11

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900

- Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverie, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Mål för arbetsområdet

Efter att vi arbetat med den industriella revolutionen ska:

 • du ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under industrialismen.
 • du kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
 • du kunna förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • du kunna använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och kunna föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • du kunna använda för arbetsområdet relevanta historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Sä här arbetar vi för att nå målen

 • Vi läser gemensamt och individuellt om vad olika läroböcker tar upp om den industriella revolutionen.
 • Du arbetar självständigt och/eller med kamrat för att lösa givna uppgifter.
 • Du lyssnar på korta föreläsningar och lärarledda genomgångar i ämnet.
 • Vi ser filmer som berör och förtydligar arbetsområdet
 • Vi tittar på hur andra lärare förklarar händelseförloppet med hjälp av "flipped classroom".
 • Vi bearbetar och förtydligar med hjälp av bland annat analysmodellen.
 • Centrala ord och begrepp förklaras och finns tillgängliga i klassrummet.

 

 

Examination - hur du visar vad du lärt in

Vi avslutar arbetsområdet med någon form av skriftligt prov.

Matriser

Hi
Den industriella revolutionen

F
E
C
A
Tidsperioden
Du har grundläggande kunskaper om den industriella revolutionen.
Du har goda kunskaper om den industriella revolutionen.
Du har mycket goda kunskaper om den industriella revolutionen.
Samhällsförändringar Levnadsvillkor Handlingar
Du visar ovanstående genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenserna av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar ovanstående genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenserna av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar ovanstående genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenserna av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under¬ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om den industriella revolutionen kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om den industriella revolutionen kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om den industriella revolutionen kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: