Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6

Skapad 2016-03-05 18:56 i Ättekullaskolan Helsingborg
En övergripande planering i teknik för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Med hjälp av teknik blir de olika önskningar och behov vi har verklighet.

Innehåll

Det här ska vi göra:

-Vad är teknik?

-Förvara och förpacka

-Bygga och bo

-Energi i vatten och vind

-Teknik med papper och penna

-Resor och transporter

-Teknik i framtiden

Så här gör vi:

-Grundboken: texter och övningar

-Övningar

-Filmer

-Samtal och diskussioner

Bedömning:

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: