👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6

Skapad 2016-03-05 18:56 i Ättekullaskolan Helsingborg
En övergripande planering i teknik för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Med hjälp av teknik blir de olika önskningar och behov vi har verklighet.

Innehåll

Det här ska vi göra:

-Vad är teknik?

-Förvara och förpacka

-Bygga och bo

-Energi i vatten och vind

-Teknik med papper och penna

-Resor och transporter

-Teknik i framtiden

Så här gör vi:

-Grundboken: texter och övningar

-Övningar

-Filmer

-Samtal och diskussioner

Bedömning:

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.