Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas rätt

Skapad 2016-03-05 21:31 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 8 Samhällskunskap
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 står följande: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att se film, läsa texter, diskutera och lära dig nya begrepp med anknytning till temat allas rätt.

Innehåll

Mål för arbetet

 Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan:

 • Analysera och kritiskt granska några samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Reflektera över mänskliga rättigheter

 

Fokus på undervisning

 • FN:s deklarationer och konventioner
 • Att motverka diskriminering
 • Organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 • Nationella minoriteter
 • Ord och begrepp

Bedömning

Provet - ordkunskap och begrepp

Provet grundas i kapitlet Allas rätt i Utkik. Detaljer om innehållet kom du att få i god tid innan provet.


Skrivuppgift - resonemang

Uppgiften kopplas till kapitlet Allas rätt i boken Utkik. Fokus är på de mänskliga rättigheterna. Efter en genomgång och diskussion i klassrummet kommer du att forska kring några frågeställningar. Sedan kommer du att skriva med hand under en lektionstillfälle där du kan använda dig av upp till tjugo stödord. Skriv 500-800 ord. Detaljer inklusive frågarna kommer du att få i god tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Prov - ordkunskap och begrepp & de mänskliga rättigheterna och jag

Ordkunskap och begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Använda begrepp
Allas rätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Skrivuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna och jag
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och kan ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du visar att du har goda kunskaper om de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och kan ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och kan ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: