Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen

Skapad 2016-03-06 09:45 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om hur Jorden skapades, och därmed varför jordytan ser ut som den gör. Därefter kommer du få lära dig om de olika världsdelarna, världshaven och länder i världen.

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att du utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser och levandsvillkor. Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om mänskliga verksamheter, och av naturen framkallande processer, som påverkar jordytans former och mönster.

Du ska utveckla din förmåga:

 • att känna till hur Jorden skapades, och därmed varför jordytan ser ut som den gör.
 • att ha känndedom om de olika världsdelarna.
 • att ha kännedom om de olika stora världshaven.
 • att ha kännedom om olika länder i de olika världsdelarna.
 • att forska om ett land.
 • att skriva en faktatext utifrån stödord.  Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt och i grupp
 • se pedagogiska filmer
 • lyssna, diskutera och reflektera kring de pedagogiska faktafilmerna
 • diskutera och reflektera över likheter och skillnader i världsdelarna, och i länder.
 • skriva faktatexter utifrån stödord
 • måla

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Bedömning - vad och hur

 

Vad - följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att känna till hur Jorden skapades, och därmed varför jordytan ser ut som den gör.
 • din förmåga att känna till några världsdelar
 • din förmåga att känna till något världshav
 • din förmåga att känna till något land i de olika världsdelarna
 • din förmåga att kännedom om länder i världen
 • din förmåga att se likheter och skillnader mellan de olika världsdelarna
 • din förmåga att i skrift presentera en faktatext och använda stödord som utgångspunkt
 • din förmåga till att lyssna och samtala

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • att du kan återberätta för hur Jorden skapades, och därmed varför jordytan ser ut som den gör.
 • att du kan olika världsdelar, och därmed ett land i världsdelen.
 • att du har kännedom om världshaven.  
 • att du i skrift kan presentera en faktatext utifrån stödord som utgångspunkt
 • att du kan lyssna och samtala i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: