Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltidens Sverige

Skapad 2016-03-06 12:04 i Djupedalskolan Härryda
Medeltiden - En spännande tid i Sveriges historia
Grundskola 5 Historia

På medeltiden levde en halv miljon människor i Sverige. De flesta människor bodde på landet och var bönder eller trälar, precis som på vikingatiden. Men vad hände från det att vikingatiden tog slut tills det att Gustav Vasa erövrade tronen i Sverige?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
  konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Mål för arbetet med Medeltiden 
Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur städer började växa fram.

* Viktiga begrepp.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

- Se filmer, dramatisera några händelser under denna tidsepok, delta i gemensamma diskussioner och genomgånga, läsa i faktaböcker samt inlärning via Utkik. Du kommer även att få skrivuppgifter som handlar om denna tid.

 

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna samt genom dina egna arbeten om Medeltiden.

Matriser

Hi
Medeltiden

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Du visar att du förstår hur handeln fungerade på medeltiden genom att kunna förklara begrepp som t.ex. Hansan, skrå och gille
 • Hi  E 6
Du visar att du förstår hur kristendomen spreds i Sverige, och vilken betydelse religionen hade i samhället
 • Hi  E 6
Du visar att du förstår hur folk levde på medeltiden genom att t.ex. kunna beskriva hur det såg ut då och göra jämförelser med hur det ser ut nu.
 • Hi  4-6
Du kan använda olika begrepp på ett korrekt sätt, t.ex. medeltiden, likheter och skillnader, förändring.
 • Hi  4-6
Du kan namnge några viktiga personer från medeltiden, och berätta lite om dem
 • Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: