Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och Lösningar

Skapad 2016-03-06 12:42 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Kemi

Vi kommer att arbeta med "Blandningar och lösningar" där vi lär oss vad skillnaden är mellan dessa.

Innehåll

När vi arbetat klart med avsnittet ska du:

 • kunna förklara vad skillnaden är på en blandning och en lösning
 • kunna använda begrepp (ord) som hör ihop med området
 • kunna skriva en fullständig labbrapport

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter ur boken "Fysik och Kemi" samt arbeta med tillhörande arbetsuppgifter,
 • ha gemensamma diskussioner vid genomgångar,
 • experimentera där vi lär oss skillnaden på blandningar och lösningar,
 • dokumentera våra experiment i labbrapporter,
 • se på film.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner
 • kan berätta och förklara det du känner till om blandningar och lösningar
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet
 • kan skriva en utförlig labbrapport med alla tillhörande delar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: