Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik, slöjd åk 5

Skapad 2016-03-06 14:52 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Under det här arbetsområdet kommer du att få tillverka ett arbete i lappteknik och du väljer sedan vad det ska monteras till.
Grundskola 5 Slöjd
...

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Under det här arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att:

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att praktiskt arbeta med:  

  • hantverkstekniken lappteknik

  • materialet bomull

  • symaskin

  • dokumentation och utvärdering

Undervisningens innehåll: Hur?

Efter kontinuerliga genomgångar kommer du att få lägga upp och planera ditt eget slöjdarbete där du använder tekniken lappteknik och materialet bomull. Du får själv bestämma vad du ska göra av din lappteknik, ett exempel är att göra en stolsdyna. Du kommer att följa slöjdens arbetsprocesser (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen).

 

Centrala begrepp

Lappteknik, symaskin och strykjärn.

 

Bedömning

De förmågor som bedöms finns i matrisen här nedanför. Bedömningen görs kontinuerligt under hela arbetsprocessen genom exempelvis observationer, samtal och din dokumentation.

Utvärdering

Utvärdering görs kontinuerligt med eleverna. Det sker skriftligt eller muntligt, individuellt eller i grupp med eleverna.

Matriser

Sl
Slöjd, lappteknik åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål i lappteknik
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett enkelt slöjdföremål i materialet bomull och tekniken lappteknik utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett enkelt slöjdföremål i materialet bomull och tekniken lappteknik utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett enkelt slöjdföremål i materialet bomull och tekniken lappteknik utifrån instruktioner
Använda sax, strykjärn och symaskin
I arbetet med lappteknik kan eleven använda sax, strykjärn och symaskin på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet med lappteknik kan eleven använda sax, strykjärn och symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet med lappteknik kan eleven använda sax, strykjärn och symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Välja tillvägagångssätt och motivera sitt val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Redovisa sin arbetsinsats
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: