Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Papper

Skapad 2016-03-06 15:33 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Under några veckor kommer vi att arbeta med temat Papper
Grundskola 5 Kemi Teknik

Vi kommer bl a att lära oss något om hur man återvinner papper, undersöka vilka olika egenskaper papper kan ha, tillverka eget papper och läsa faktatexter om papper.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

 • Att kunna tillverka papper av returpapper samt beskriva återvinningsprocessen av papper.

 • Att kunna berätta hur papperstillverkningen går till.

 •  Att kunna berätta vilka olika egenskaper olika typer av papper har och tillverkningen av dessa

 • Att lära dig olika metoder samt göra olika experiment för att testa pappersegenskaper.

 • Att göra enkla systematiska undersökningar

 • Att dokumentera och utvärdera arbetet

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Vi kommer att arbeta med olika uppdrag utifrån arbetsbok som finns i NTA- lådan "papper". Du kommer att få göra dina uppdrag tillsammans med en klasskamrat
 • Du kommer att få lyssna på och läsa olika faktatexter kring temat

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att göra undersökningar

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och samhället.
 • Jag kommer att bedöma din förmåga att analysera vad som gör att tekniken utvecklas och hur den har förändrats

Hur du får visa vad du kan:

 Du får visa vad du kan genom att delta i våra samtal och utföra de olika uppdragen i samarbete med din kamrat. Du kommer även att skriftligt få beskriva något om hur och varför tekniken utvecklas.

 

Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6  
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6  
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6  
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Ke  4-6  
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Te  4-6  
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Te  4-6  
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • Lgr11  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ke  
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Te  
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6  
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6  
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6  
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6  
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Te  A 6  
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • Te  A 6  
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser

Tk Ke
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: