Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hello Afrika: upptäck den världsdel vi kanske vet minst om! HKK, SO

Skapad 2016-03-06 16:33 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Ett land och dess Matkultur..... Du ska nu få fördjupa dig i SO, svenska och HKK. I SO ska du få fördjupa dig i ett land. Alla Instruktioner finns i dokumentet "Mitt Afrika" under uppgifter i UNIKUM. Det är viktigt att du planerar arbetet efter hur mycket tid du har till ditt förfogande. Det handlar om att sortera och välja ut vad som är relevant (se dagens SO - ord). I HKK ska du skapa en miljövänlig maträtt från ett land i världsdelen Afrika. Alla kriterier för smarta val kring miljötänk ska finnas representerade. Redovisning sker inlämningsuppgift, seminarier och praktiskt arbete i köket.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Geografi Historia Samhällskunskap

Afrika

Ämnen: SO, svenska och Hem och konsumentkunskap.

Redovisning: Du får själv välja hur du redovisar, det är upp till dig!

Redovisningen ska innehålla svar på frågorna. När du är klar lägger du upp ditt arbete i UNIKUM som PDF. Du kommer inte redovisa ditt arbete inför klassen utan det kommer ske i seminarieform. Kom ihåg, hur du besvarar frågorna är upp till dig! Deadlline är måndag....Efter det kommer vi ha seminarier.

 

Veckoplanering

V. 35 Hkk: Börja planera din måltid Hur delar ni upp arbetet? Vem gör vad? Hinner vi på 80 min?, besvara Hkk-frågorna 1-3 - (läxa om man inte hinner klart)

- SO: Introduktion, välj ett land och besvara besvara 1-2 i Mitt Afrika

V.36 - Hkk: Tillaga din måltid

- SO: Genomgångar, bevara fråga 3 - 6 i Mitt Afrika

V 37  - Hkk: Bakning: Afrikansk banankaka.

            Besvara Hkk-frågorna 4-8. 

- SO: Genomgångar. Besvara fråga 7 - 10 i Mitt Afrika 

V. 38 - Hkk: Bakning: Indiskt bröd & Nordafrikanskt bröd.

            Skriv din analys av det praktiska arbetet ni gjort i köket.

-SO: Genomgångar. Besvara fråga 11 - 15 i Mitt Afrika 

V. 39 Deadline måndag senast midnatt!!!

HKK/SO- frågor

 

SO

Se frågorna i "Mitt Afrika" under uppgifter

 Hkk- frågor

 Se frågorna i " Mitt Afrika- Hkk" under uppgifter

 

Reflektionen:

Two star, one wish! Lyft fram två saker som Du gjort bra med detta temaarbete och en sak DU kunde utvecklat! På den teoretiska delen!

 

- Efter varje lektion skriver du i lärloggen och bedömer hur det går med ditt arbete. Kopiera bilden och lägg i din lärlogg! Döp loggen till  Mitt AFRIKA, HKK/SO

Röd= Det går inte bra, jag kommer inte vidare. Behöver hjälp!

Gul= Det går bra, men jag behöver feedback för att komma vidare!

Grön= Det går bra! Jag vet vad jag ska göra!

 

Innehåll

Avsnitt 1

Reflektion och analys av det praktiska arbetet i köket!

 

Two stars, one wish! Skriv i lärloggen och lyft följande!

 

1. Ge dig själv 2 stjärnor och en önskan i detta temaarbete!

2. Ge din kompis stjärnor och en önskan i detta temaarbete!


 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Uppgifter

 • Mitt Afrika

 • Hello Africa: ett quiz

Matriser

Hi NO Sv Sh Hkk SO Ge
Hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Tillaga & genomföra måltid
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Du använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Ge omdömen
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa
Du kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: