Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Naturen vt-16

Skapad 2016-03-06 17:26 i Byskolorna Grundskolor
Under vårterminen 2016 kommer vi att arbeta med tema naturen.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Bild

I vårt naturtema kommer vi att lära oss om naturen och odla både bönor och fjärilar. Vi kanske får besök från naturen...

Innehåll

Inledning

Du kommer under vårterminen att lära dig om växter och djur i din närmiljö, om deras livscykler, hur de sorteras, grupperas och artbestämmas, hur vi kan ta hand om naturen samt namn på några vanliga djur och växter. Du kommer även att forska om djur och växter och skriva enkla faktatexter om dem. 

Syfte

Vi kommer att fokusera på att

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Arbetssätt

Du kommer att få

 • träna på att göra vetenskapliga undersökningar i naturen
 • forska om djur och växter och sedan skriva faktatexter om dem,
 • uppleva växter och djur på skolgården, i skogen, på Naturhistoriska Riksmuseet och i Fjärilshuset,
 • lära dig om djurs livscykler genom genomgång i klassrummet och genom att följa fjärilar från larv till färdig fjäril, 
 • lära dig om växter livscykler genom genom att så frön och följa deras utveckling,
 • lära dig om hur vi kan ta hand om naturen
 • skapa bilder och skulpturer av djur och växter,
 • sjunga sånger om naturen.

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du kommer att få berätta, skriva, skapa bilder och diskutera för att visa vad du lärt
dig.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Sv Bl
Bedömningsmatris tema naturen

Tema naturen vårterminen 2016

NO
Nivå 1
Du är på väg att nå målet
Nivå 2
Du har nått målet
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
Du kan berätta om förändringar i naturen, och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
Du namnger några djur och växter.
 • NO   3
Du kan sortera djur och växter efter deras egenskaper och du kan ge exempel på någon näringskedja.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan dina och andras resultat.
 • NO   3
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, till exempel bilder eller tabeller, och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3

Svenska

Skriva faktatexter om djur och växter.
Nivå 1
Du är på väg att nå målet
Nivå 2
Du har nått målet
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du ofta själv använder och som är vanliga i texter som du läser.
 • Sv   3
Du kan söka information i texter som din lärare ger dig och kan sedan skriva enkla faktatexter där den viktigaste informationen finns med.
 • Sv   3
Texterna innehåller ord och begrepp som är viktiga för det du skriver om och du använder orden så att man förstår vad det handlar om.
 • Sv   3
Du kan illustrera dina texter med bilder så att det blir tydligare vad det handlar om.
 • Sv   3

Bild

Skapa bilder av djur och växter
Nivå 1
Du är på väg att nå målet
Nivå 2
Du har nått målet
Du känner till olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
Du känner till några olika material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial, och vet hur man kan använda dem när man skapar bilder.
 • Bl  1-3
Du kan kan skapa bilder med en enkel kamera och känner till hur man för över bilderna till en dator.
 • Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: