Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2016-03-06 18:06 i Österslättsskolan Karlshamn
I detta arbetsområde utgår vi från fotosyntesen och tittar på hur våra näringsämnen är uppbyggda. Vi kommer undersöka livsmedel för att påvisa olika näringsämnen.
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering

Utifrån dina kunskaper av våra näringsämnen från ämnet hemkunskap samt biologi kommer vi att fokusera på den kemiska uppbyggnaden av näringsämnen. Vi utgår från bildandet av näringsämnen i den kemiska processen fotosyntesen och därefter olika konstruktioner av ämnen. Vi kommer också belysa energiomvandlingar i olika kemiska processer.

Genom laborationer kommer vi att undersöka näringsämnen.    

Undervisning och arbetssätt

Kortare genomgångar om de olika näringsämnens uppbyggnad, struktur samt egenskaper. Sort fokus på den laborativa förmågan. Utifrån våra kunskaper ska vi undersöka näringsämnen laborativt.

Bedömning

Då fokus ligger på den laborativa förmåga kommer bedömningen utgå ifrån laborationer och laborationsrapporter.

Uppgifter

 • Laborationer i arbetsområdet

Matriser

Ke

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

På väg att nå målen
1
2
3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Formulera frågeställningar
Har ännu inte formulerat några frågeställningar.
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Formulerar enkla frågeställningar.
Formulerar frågeställningar.
Formulera planeringar
Har ännu inte formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har ännu inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Resonera rimlighet
Har ännu inte visat förmåga att dra rimliga slutsatser.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Ge förslag till förbättringar
Har ännu inte visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Har ännu inte visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå målen
1
2
3
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: