Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Fakta om djur

Skapad 2016-03-06 18:56 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Vi arbetar med beskrivande texter och eleverna skriver en egen faktatext om ett djur.
Grundskola 4 Svenska

Vi arbetar med beskrivande texter. Du lär dig hur man delar i texten i olika stycken, att använda rätt tempus och beskrivande ord. Du avslutar med att skriver en egen beskrivande faktatext om ett djur.

Innehåll

Förmågor

Du tränar på att utveckla din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Du lär dig strukturen på en beskrivande faktatext, vad den innehåller, hur den är uppbyggnad och vilka språkliga drag den har. Arbetet innehåller följande delar

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna:

 • strukturen på en beskrivande faktatext
 • dela in och organisera texten i stycken
 • använda beskrivande och ämnesspecifika ord
 • skriva verben i presens
 • skriva en egen beskrivande faktatext om ett djur.

 

Bedömning:

 • Finns det en rubrik som berättar vad texten handlar om?
 • Är texten organiserad i stycken som berättar om olika saker?
 • Innehåller texten beskrivande och tydliga verb?
 • Finns det beskrivande adjektiv i texten?
 • Har du satt ut kommatecken vi uppräkningar? 

Jag bedömer också meningarnas språkriktighet, stavning, stor bokstav och punkt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: