Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteSafari 2B

Skapad 2016-03-06 20:42 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari Direkt 2B.
Grundskola 2 Matematik

En LPP i matematik baserad på Mattesafari Direkt bok 2B.

Innehåll

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål för eleven

 I matrisen finns de olika delmålen för elevernas arbete med innehållet i LPP:N.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Innehåll/Aktivitet

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, arbetar vi under vårterminen i 2:an med bok 2B.

Eleverna arbetar mest på egen hand men ibland tar de hjälp av varandra och löser matematikuppgifterna i boken.

Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör eleverna en diagnos där de visar vad de lärt sig. Därefter får de antingen chans att öva mer i Förstoringsglaset eller pröva nya utmaningar i Kikaren.

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av varandra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångarna och i diskussioner.

Vi använder laborativt material, datorprogram, olika mattespel samt olika pedagogiska matteaktiviteter .

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning

Bedömningen sker utefter förmågan att klara av de olika delmålen i matrisen.

Avsnitt 5

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 2B

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 2B

Tal och almanackan
Mål kapitel 6.
Jag kan räkna 100 i taget upp till 500.
Jag kan räkna 10 i taget upp till 500.
Jag kan talen upp till 500.
Jag vet hur tal är uppbyggda.
Jag kan talraden och vet vilket tal som kommer före och efter.
Jag kan lägga till och minska med 100 och 10.
Jag vet hur många dagar året och månaderna har.
Plus och klockan.
Mål kapitel 7.
Jag kan lägga till hundratal, till exempel 143+200
Jag kan lägga till tiotal, t ex 43+20, 143+20.
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental, t ex 43+25.
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental, t ex 43+25.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus.
Jag kan fem i och fem över på klockan.
Jag vet hur mycket en sekund är.
Minus och vikt
Mål kapitel 8.
Jag kan minska med hundratal.
Jag kan minska med tiotal.
Jag kan minska med tiotal och ental, t ex 45-21, 145-21.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus.
Jag vet hur man räknar ut skillnaden.
Jag vet hur mycket ett kilogram är.
Jag vet hur mycket ett hektogram är.
Gånger och temperatur
Mål kapitel 9.
Jag kan femmans tabell.
Jag kan tians tabell.
Jag kan lösa textuppgifter med gånger.
Jag kan välja rätt räknesätt..
Jag förstår vad temperatur är.
Jag kan läsa av en termometer.
Upp till 1000 och enheter/former
Mål kapitel 10.
Jag kan räkna 100 i taget upp till 1000.
Jag kan räkna 10 i taget upp till 1000.
Jag kan lägga till hundratal.
Jag kan minska med hundratal.
Jag kan välja rätt enhet.
Jag har tränat på att se olika former från olika håll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: