Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analyser et résumer

Skapad 2016-03-06 21:59 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi ser fransk film
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Nous allons regarder deux films. Nous allons discuter, analyser et comparer les films. Nous allons apprendre des choses sur la France. Nous allons aussi écrire une résumé et faire une analyse.

 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Undervisning

Du kommer att få arbeta med ord och uttryck för att kunna skriva en resumé av varje film. Dessutom kommer du att få arbeta en hel del med att uttrycka dina egna åsikter när du gör filmanalysen. Dina tankar får du presentera i mindre grupp vid planerat tillfälle. Både resumén och analysen ska lämnas in för bedömning.  


Lärarens mål

Du ska kunna:

 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter på franska i analysen
 • reflektera kring de ungas situation som visas i filmerna
 • viktiga ord och uttryck på franska för att kunna göra en resumé av filmen

  Genom att:

 • titta på filmerna och anteckna det viktigaste för att kunna skriva resumén
 • svara på frågor i analysdelen
 • träna på viktiga ord och uttryck
 • skriva en resumé med hjälp av ordlistor
 • presentera svaren i din analys i mindre grupp

Bedömning:

 • Den skriftliga resumén och analysen
 • Den muntliga analyspresentationen i mindre grupp
 • Glosförhör

 

l

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: