Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter

Skapad 2016-03-06 22:24 i Gläntanskolan Helsingborg
En pedagogisk planering över arbetet med kapitel 3 i Prima Formula 4.
Grundskola 4 Matematik

När man ska baka möter man flera olika måttenheter i sitt recept. Då är det viktigt att man har bra koll på volymenheterna så att kakan blir god... Förutom volymenheterna kommer du även få jämföra olika föremåls vikter i det här kapitlet. Du kommer också att möta tal i decimalform. Du kommer även träna på att avrunda i olika uträkningar samt bedöma svarens rimlighet.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är:
- att kunna lösa problem med olika strategier och kunna värdera strategierna
- att kunna använda matematiska begrepp och se sambandet mellan dem
- att kunna använda matematikens uttrycksformer när man samtalar om beräkningar och slutsatser

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Konkretiserade mål

Du ska kunna:
- jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
- jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
- använda tal i decimalform
- avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
- visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt. Vi kommer också bedöma rimligheten i vårt svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med en kamrat i Formula 4 för att befästa dina kunskaper. Andra läromedel och uppgifter kommer också att användas.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av en viss uppgift.

Du kommer att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Bedömning

Jag bedömer hur väl du kan:
- jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
- jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
- använda tal i decimalform
- avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
- visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

Detta gör jag genom en diagnos.
Jag bedömer dig även under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med mig eller med en klasskamrat.

Slutlig bedömning med ett prov när vi är klara med arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: