Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partikelmodell och energiflöden

Skapad 2016-03-06 22:34 i Söderskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som handlar om atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar samt olika sorters energi och hur energin kan omvandlas från en sort till en annan.
Grundsärskola 6 Fysik Naturorienterande ämnen Kemi

Vi kommer att jobba med ett område som berör både kemi och fysik. Vi kommer att diskutera vad allting består utav. Vi kommer att behandla olika begrepp såsom atom, molekyl, grundämne, kemisk förening mm. Vi kommer också att ta upp vad energi är för någonting och vad energiprincipen innebär, vilka former energi kan anta samt hur energi kan omvandlas från en sort till en annan.

Innehåll

Mål

Målen med området är att du ska lära dig

- vad en atom är

- vad en molekyl är

- vad ett grundämne är

- vad en kemisk förening är

- vad det periodiska systemet innebär

- vad kemiska tecken och formler innebär

- vad ämnen kan ha för olika egenskaper

- vad ämnen kan anta för olika faser (fast, flytande, gas)

- veta vad smält-, kok-, kondensations-, och fryspunkt innebär

- vad värme innebär

- vad densitet innebär

- att solen är vår energikälla

- vad energiprincipen innebär

- olika energiformer

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
 • NO  E 6
  Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser

NO Fy Ke
NO kunskapskrav år 6 - Grundsärskola

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån egna iakttagelser kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets olika former.
Eleven **medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **väl fungerande** sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: