Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-03-07 08:56 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Eleverna lär sig om de nordiska länderna, dess likheter och skillnader. De lär sig använda kartbok för att hitta geografiska platser och söka information om natur- och kulturgeografi.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi

Ligger Helsingfors i Danmark? I vilket nordiskt land ligger Hekla och varför sprutar hon eld? Vad betyder ordet fjord och var finns det fjordar i Norden? Vilket land kallas "de tusen sjöarnas land"?. Vet du hur de nordiska flaggorna ser ut? Du ska få reda på massor om de nordiska länderna, är du inte expert redan kommer du att bli det!

Innehåll

Syfte LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Arbetssätt/Metoder

- läsa faktatext i "PULS Geografi Norden"

- se på filmer

- skriftliga arbetsuppgifter knutna till  film, faktatext och kartbok

- diskussioner, genomgångar och redovisningar i större och mindre grupp

Det här ska du kunna

- sätta ut ländernas namn, de största städerna, bergen, öarna och vattendragen i   Norden

- väderstrecken, kartans uppbyggnad, olika typer av kartor 

- använda kartan för att göra jämförelser på olika sätt mellan länderna

- jämföra och förklara befolkningsfördelningen och vad det får för konsekvenser

- olika geografiska begrepp

- några typiska särdrag för varje land

- något om ländernas historia

Matriser

SO Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Länder och huvudstäder
Jag kan namnge Nordens länder och deras huvudstäder.
Jag kan namnge de största städerna sätta ut dem på kartan.
Jag kan namnge ett flertal stora städer och sätta ut dem på kartan.
Läge, regioner
Jag kan berätta var länderna ligger i Norden
Jag kan berätta var de länderna ligger i Norden och beskriva deras lägen
Jag kan berätta var alla länderna ligger i Norden och beskriva deras lägen i förhållande till andra platser
Öar, berg och vatten
Jag kan namnge några öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jag kan namnge ett antal öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jag kan namnge ett flertal öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jämföra
Jag kan visa skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller natur
Jag kan visa skillnader mellan alla fem länderna när det gäller befolkning, yta och natur
Jag kan visa skillnader mellan alla fem länderna när det gäller befolkning, yta och natur och förklara hur det påverkar förutsättningarna att leva i respektive land
Använda kartan
Jag kan med stöd använda mig av en karta för att hitta geografiska platser. Jag kan de fyra väderstrecken.
Jag kan använda mig av enkla topografiska och tematiska kartor för att samla information. Jag kan räkna ut avståndet mellan olika platser med hjälp av skala.
Jag kan använda mig av en karta, dess register och rutsystem för att hitta geografiska platser. Jag kan visa tids-skillnader mellan olika platser på jordklotet.
Natur och naturtillgångar
Jag kan berätta hur naturen ser ut och vilka naturtillgångar som finns i några av de Nordiska länderna.
Jag kan berätta hur naturen ser ut i alla nordiska länder och om några naturtillgångar som finns där.
Jag kan berätta hur naturen ser ut i alla nordiska länder och jämföra dem med varandra. Jag kan berätta om naturtillgångarna och hur de används.
Kultur och historia
Jag kan berätta en kulturell sak om varje land. Jag kan historiska fakta om något av de nordiska länderna.
Jag kan berätta några kulturella saker om varje land. Jag kan berätta något om alla ländernas historia.
Jag kan jämföra ländernas kultur med varandra. Jag kan berätta något om alla ländernas historia och också jämföra den.
Geografiska begrepp
Jag kan de vanligaste kart- och geografiska begreppen
Jag kan de flesta kart- och geografiska begreppen
Jag är säker på och använder kart- och geografiska begrepp på ett naturligt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: