Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Impressionismen år 8

Skapad 2016-03-07 10:18 i Torpskolan Lerum
Eleverna kommer att arbeta på I-paden med appen Popplet lite där de kommer att göra en tanke karta med bilder och text om impressionismen och en valfri impressionistisk konstnär. De ska även göra en impressionistiskt inspirerande målning i collage teknik, samt ett skriftligt omdöme om arbetsprocessen .
Grundskola 8 Bild Bild

Uppgiften består av tre delar. En med text och bild med appen Popplet, en praktisk i tekniken collage samt en utvärdering.

Du kommer att få arbeta på I-paden med appen Popplet lite där du ska göra en tanke karta med bilder och text om impressionismen och en valfri impressionistisk konstnär.

1 Förklara kort med text och bilder vad impressionism är.

2 Välj en konstnär, kort fakta om honom/henne (år, var han levde och verkade osv)

3 Hur målade han? Vad målade han/hon och vad/vem inspirerades konstnären av. Visa och förklara med text och bild.

Du ska göra en impressionistiskt inspirerande målning i collage teknik, du väljer en bild av din konstnär och jobbar med färgar papper eller silkespapper.

Skriftligt omdöme om arbetsprocessen . När du svarar ska du tänka både på din arbetsprocess samt det färdiga resultatet.

Din utvärdering gäller både poppleten och collaget. Motivera dina svar.

1. Beskriv hur du arbetat med ditt collage samt poppleten. Tänk på vad varför och hur.

2. Vad blev du nöjd med?Varför?

3. Vad kunde ha blivit bättre? Hur och varför?

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Bl
Bild 7-9

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Göra uttrycksfulla, talande eller spännande bilder. Hur du utformat din collage målning.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Komposition
Hur eleven arbetat med form, färg och komposition i collage målningen.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mateial
Använder den digitala tekniken och provar flera sätt för att få fram olika uttryck i bilderna och göra en tydlig tanke karta.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Konsthistoria
Analysera och beskriva olika bilder och konststilars innehåll, uttryck och funktion. Hur du förklarar och visar förståelse av faktan genom att ge bildexempel som tydliggör texten.
Eleven beskriver konststilen med text och bild på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver konststilen med text och bild på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver konststilen med text och bild på ett väl utvecklat sätt
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme
Ge omdömen om det egna bildarbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: