Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammansättnings produkt Vt 16 Årskurs 7

Skapad 2016-03-07 11:28 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Slöjd

Trä och metallslöjd: Du skall tillverka en sammansättnings föremål utifrån egen planering och ritning. Du får en chans att visa din färdighet genom att läsa arbetsbeskrivning, använda maskiner på ett korrekt sätt, samt skapande kreativitet genom att göra ett eget mönster/ritning.

Innehåll

Tidsperiod

Vårtermin 2016, redovisning sker under vecka 20

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Så här kommer vi att arbeta:

Du ska planera upp ditt arbete och då bedöms din förmåga att utveckla egna idéer med erbjudet inspirationsmaterial samt eget material. Jag kommer även att bedöma hur du har formgivit och framställt ditt slöjdarbete.

Du ska i vecka 20 lämna in en redovisning av arbetet . Denna redovisning ska skrivas/lämnas under uppgifter via unikum. Du ska beskriva hela din arbetsprocess och särskilt stor vikt kommer att läggas på din förmåga att analysera din egna arbetsprocess samt att motivera de val du har gjort.

De frågor du skall besvara till redovisningen är: 

 • Berätta kort om din tradition om ditt slöjdarbete
 • Varför valde du just den?
 • Ritning/mönster?
 • Planering/materialval?
 • Vilka verktyg har du använt?
 • Hur har du gått tillväga?
 • Svårigheter?
 • Lösning på eventulla problem?
 • "Hållbar utveckling" hur har det påverkat ditt arbetssätt?

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift slöjd

 • inlämningsuppgift i slöjd

 • Inlämningsuppgift i slöjd

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Användande av utrustning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: