Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8 vt-17

Skapad 2016-03-07 11:42 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Matematik

Varför ska man hålla på och bråka? Kan man inte bara dela allt lika? Om hyran ska höjas med 2,3% hur gör jag då för att räkna ut den nya hyran?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska kunna räkna med bråk och kunna använda procent i vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att använda läroboken som ett stöd. Matte Direkt 
Gemensamma genomgångar
Arbete i grupp och enskilt

När vi jobbat klart med temat ska du kunna:
Jämföra olika bråk
förkorta och förlänga bråk
räkna procentsatsen
förstå och använda procent vid jämförelser
addera, subtrahera och multiplicera bråk

 Visa vad du lärt dig

Gruppuppgifter
Läxor
Diagnos
Prov

Tidsram

ca 5 veckor

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
arbetsmatris Bråk och procent åk 8

Bedömningsmatris i matematik för arbetsområdet bråk och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bråk
Förlänger och förkortar bråk
Förlänger och förkortar inte bråk
förlänger och förkortar bråk
Jämför bråk
Storleksordnar inte bråk och gör inte jämförelser
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Räknar med bråk
Addition, subtraktion och mulitplikation
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder som kan vara generella
Växlar mellan procentform, bråkform och decimalform
Växlar inte mellan procentform, bråkform och decimalform
Kan växla mellan procentform, bråkform och decimalform
procent
Räknar ut hur mycket en viss procent av något är
Räknar inte ut hur mycket en viss procent av något är.
Kan göra enkla beräkningar av hur många procent av något är.
Kan göra svårare beräkningar av hur många procent av något är.
Kan använda sig av olika metoder för att göra beräkningar av hur många procent av något är.
Räknar ut procentsatser
Räknar inte ut procentsatser.
Kan göra enkla beräkningar av procentsatser.
Kan göra svårare beräkningar av procentsatser.
Kan göra beräkningar av procentsatser i problemlösning och räkna ut procentuell förändring.
Förstår och använder procent vid jämförelser
Använder inte procent vid jämförelser.
Kan förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan i problemlösning förstå och använda procent vid jämförelser.
Kan använda ekvationer för att lösa procentproblem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: