Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2016-03-07 12:01 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

DETTA SKA VI GÖRA

Vi kommer utgå från Matteborgen Direkt 4B.

Det kommer bli genomgångar, diskussioner, eget arbete samt grupparbete.

Vi kommer jobba med begrepp som hör till ämnet.

 

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Kapitel 6. TID OCH TEMPERATUR
 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • leta reda på uppgifter i almanackan
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • läsa av termometern
 
Kapitel 7. ADDITION OCH SUBTRAKTION
 • avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
 • addera och subtrahera inom talområde 0-10 000
 
Kapitel 8. GEOMETRI
 
 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnge olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala

 

Kapitel 9. BRÅK

 • läsa och skriva bråk, tex 1/2, 1/4, 5/6
 • avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • storleksordna bråk
 
Kapitel 10. MULTIPLIKATION OCH DIVISION

 

 • räkna multiplikation med större tal, tex 3x4175
 • räkna med kort division, tex 1248/4
 • använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4B kap 6-7

6. Tid och temperatur
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan läsa och skriva datum
Du kan leta reda på uppgifter i almanackan
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du kan läsa av termometern
7. Addition och subtraktion
Du kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
Du kan addera och subtrahera inom talområde 0- 10 000

Ma
Matteborgen 4B

Rubrik 1

Du har inte visat att du kan detta moment
Du visar att du har godtagbara kunskaper
Du visar att du har goda kunskaper
Kapitel 6. TID OCH TEMPERATUR
Kapitel 7. ADDITION OCH SUBTRAKTION
Kapitel 8. GEOMETRI
Kapitel 9. BRÅK
Kapitel 10. ADDITION OCH SUBTRAKTION
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: