Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengars användning och värde

Skapad 2016-03-07 12:04 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Vi ska arbeta med vår ekonomi. Vi ska lära oss om både samhällsekonomi och privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 4 SO (år 1-3) Samhällskunskap

Vi ska arbeta med pengars användning och värde. Hur pengar fördelas mellan arbete och andra inkomster, utgifter och konsumtion. Du ska också få lära dig mer om vad skatter är och vad dessa pengar används till ute i samhället. 

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Vad?

Detta innebär att du ska:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi; inkomst, utgift, skatt och ränta.
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll.
 • känna till vad skattepengarna används till.
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet.
 • kunna använda dig av olika källor för att söka information.

 

 

 

 

 

Hur?

Vi kommer att:

 • läsa i boken "Samhällskunskap"  samt söka och arbeta med information på internet.
 • se UR:s programserie "Här kommer kungen!"
 • lära oss nya ord och begrepp inom området.
 • träna på att uttrycka och värdera åsikter.
 • träna oss i att argumentera för vår sak.

 

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • kunna förklara vanliga ekonomiska begrepp.
 • känna till hushållets inkomster och utgifter.
 • känna till vad skattepengarna går till.
 • delta i  gemensamma samtal och diskussioner.
 • kunna använda dig av olika källor för att söka information.

 

Matriser

Sh SO
Bedömningsmatris för arbetsområdet

Tillräckligt
God
Utmärkt
Familjens ekonomi - inkomster/utgifter
Har till viss del grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Visar på grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Har utmärkta kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Samhällets ekonomi
Har till viss del grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på utmärkta kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Ord och begrepp
Kan till viss del använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Samtala, resonera - uttrycka åsikter
Du deltar till viss del i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan viss del uttrycka vad du tycker, tänker och kan.
Du deltar i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker på ett enkelt sätt vad du tycker, tänker och kan.
Du är aktiv i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker vad du tycker, tänker och kan.
Söka och tolka information - använda olika källor anpassade för åldern för att söka information och tolka denna
Kan med stöd använda någon av de källor som läraren visar och föreslår. Behöver stöd för att tolka informationen i källorna.
Använder några av de källor som läraren visar och föreslår. Kan till viss del tolka och redogöra för informationen i källorna.
Väljer och använder flera av de källor som läraren visar och föreslår. Tolkar och redogör för information i källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: