Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2016-03-07 12:09 i Grebbestadsskolan Tanum
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".
Grundskola 4 Fysik

Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
- Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
- Kunna beskriva och förklara några olika väder.

- kunna använda begrepp inom området som t.ex. nederbörd, prognos och vindstyrka.
- Kunna resonera och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dig utifrån
- hur aktiv du är på lektionerna.
- din förmåga att beskriva och förklara hur olika väder bildas.
- din förmåga att resonera och dra slutsatser.

Undervisning och arbetsformer


Vi kommer ha diskussioner om olika väder och väderfenomen.
Vi kommer titta på olika vädersymboler och några olika molntyper.

Vi kommer också att göra en väderpresentation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: