Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Melodifestival vt-16

Skapad 2016-03-07 13:35 i Nolängens förskola Ale
Förskola

Projekt/Tema

Barnen visar stort intresse för melodifestivalen vilket vi plockar upp i verksamheten. Vi tillverkar discokulor, mikrofoner, instrument, scen mm.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi upplever att barnen fortsatt behöver arbeta med kamratrelationer och samspelet i leken. Gruppen har ett stort lekbehov vilket är härligt att vara med i. Leken har en central del i hela verksamheten. Några av barnen har börjar intressera sig mer för bokstäver och traditionell matematik vilket vi utmanar med olika typer av material.

Mål

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Omformulering av läroplansmål

Vi uppmuntrar barnen att våga utmana sig själva och tro på sin egen förmåga. Melodifestivalen sporrar till "att våga ta ett steg till", kanske som artist men också som publik. Tillverkningen av tillhörande saker de själva kommit fram till behövs för att genomföra en melodifestival utmanar fantasin och förmågan att sätta sig in i andras tankar och upplevelser men också den kreativa, skapande förmågan utmanas under detta projekt.

 •  Vi strävar efter att barnen ska uppskatta varandras olikheter och se dem som styrkor.
 • Vi strävar efter att barnen ska se sig själva som individer och samtidigt som en grupp och att de känner sig som en tillgång i den. 
 • Vi arbetar för att vi ska lära känna varandra bättre och utmana oss själva att ta nya kontakter.

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Skapande verksamhet (instrument, discokula, mikrofon, scenutsmyckning mm)
 • Samtal kring hur vi ska gå tillväga, vad behövs?, vad är en artist?,
 • Lek, samspel och kommunikation, den fria leken med närheten till pedagog.

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: