Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2016-03-07 13:36 i Wallbergsskolan Grundskolor
Jobba med lappteknik för att eleverna ska bekanta sig med en av många hantverkstekniker och få en uppfattning om vad man kan göra med olika geometriska former.
Grundskola 6 Slöjd

Vi ska under veckorna 4-14 jobba med lappteknik för att eleverna ska bekanta sig med en av många hantverkstekniker och få en uppfattning om vad man kan göra med olika geometriska former.

Innehåll

Avsnitt 1

När?

Under veckorna 4-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

    Hur gör man en skiss?

    Val av tyg?

    Vilka färger skulle du kunna använda till ditt mönster/skiss?

    Vilken form väljer du, kvadratiskt, rektangulärt eller triangulärt, kombination?

Ord vi lär oss:

    lappteknik

    patchwork

    quilt

    bård

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

    Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

    Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- miljöaspekter

    Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

    Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Centralt innehåll (kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer åk 6)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Du börjar med att skissa hur du vill att ditt mönster ska se ut

Funderar på vilka färgkombinationer du ska använda för att få önskad effekt

Titta igenom lämpliga tyger att använda

Fundera på i vilken ordning som är enklast att sätta ihop bitarna med varandra

Använd symaskinen för att sy ihop tygbitarna

Varför?

Du ska lära dig en ny textil teknik att skapa exempelvis, tavlor, kuddar, tabletter, grytlappar osv.

 

Övergripande mål från läroplanen

    Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

    Göra skisser, mönster och arbetsbeskrivning

    Användningsområde och kombinationsmöjlighet

    Dokumentera i ord och bild hur du jobbar fram ditt slutresultat

    Kombinera färg, form och material och hur det påverkar det estetiska uttrycket

Matriser

Sl
Wallbergsskolan bedömningsmatris slöjd åk 6 2016

Har arbetat med
E
C
A
Formge och framställa föremål
Har arbetat med.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Tekniker och redskap
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
Har arbetat med.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera
Har arbetat med.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremålets uttryck
Har arbetat med.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och materia
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: