Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-03-07 13:36 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Kunna berätta och känna till vissa grundläggande fakta om rymden
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Rymden - fascinerande, spännanden och fantasieggande! Här skall vi titta lite närmre på vårt solsystem och prata kring hur saker hänger ihop på ett grundläggande sätt.

Innehåll

Tid

Fram till påsklovet v13.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Arbetsgång

Vi ska genom samtal delge varandra vad vi vet om universum.
Vi ska via litteratur i ämnet söka ytterligare fakta. Samt få reda på äldre tiders syn på universum.
Vi ska se på film.
Vi ska läsa om solsystemets alla planeter och därifrån välja en planet som vi ska redovisa fakta om.

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Bedömning
Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser

NO
Tema Universum åk 2-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Återberätta planeter och stjärnor
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del redogöra för hur planeter och stjärnor bildades. Eleven kan med hjälp av stöd återberätta något om deras egenskaper.
Eleven kan i stora drag redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge något om deras egenskaper.
Eleven kan utförligt redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge fakta om deras egenskaper.
Återberätta Stjärnbilder och stjärnhimmel
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del berätta något om vad stjärnbilder är och känner till ens eget stjärntecken.
Eleven kan redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om sitt eget stjärntecken. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Eleven kan utförligt redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om olika bilder. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Återberätta Månen och dess faser
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan i stora drag återberätta fakta om månen och kan koppla ett par begrepp till månens faser.
Eleven kan utförligt återberätta fakta om månen och kan koppla alla begrepp till månens faser.
Skriva faktatexter
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan inte återge en text och uppvisar svårigheter att bearbeta en faktatext.
Eleven kan delvis skriva faktatexter med egna ord. Eleven skriver texten och kan använda enstaka expertord.
Eleven kan skriva längre faktatexter med egna ord och relevanta expertord.
Genomförande Genomgång och diskussioner
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven lyssnar oftast och kommenterar och ställer någon fråga.
Eleven lyssnar aktivt ställer frågor, kommenterar och framför åsikter.
Eleven lyssnar aktivt, ställer frågor, kommenterar och framför sina åsikter. Eleven kan dra kopplingar till tidigare diskussioner, genomgångar och egna kunskaper.

NO
Tema Universum åk 2-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Återberätta planeter och stjärnor
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del redogöra för hur planeter och stjärnor bildades. Eleven kan med hjälp av stöd återberätta något om deras egenskaper.
Eleven kan i stora drag redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge något om deras egenskaper.
Eleven kan utförligt redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge fakta om deras egenskaper.
Återberätta Stjärnbilder och stjärnhimmel
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del berätta något om vad stjärnbilder är och känner till ens eget stjärntecken.
Eleven kan redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om sitt eget stjärntecken. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Eleven kan utförligt redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om olika bilder. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Återberätta Månen och dess faser
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan i stora drag återberätta fakta om månen och kan koppla ett par begrepp till månens faser.
Eleven kan utförligt återberätta fakta om månen och kan koppla alla begrepp till månens faser.
Skriva faktatexter
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan inte återge en text och uppvisar svårigheter att bearbeta en faktatext.
Eleven kan delvis skriva faktatexter med egna ord. Eleven skriver texten och kan använda enstaka expertord.
Eleven kan skriva längre faktatexter med egna ord och relevanta expertord.
Genomförande Genomgång och diskussioner
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven lyssnar oftast och kommenterar och ställer någon fråga.
Eleven lyssnar aktivt ställer frågor, kommenterar och framför åsikter.
Eleven lyssnar aktivt, ställer frågor, kommenterar och framför sina åsikter. Eleven kan dra kopplingar till tidigare diskussioner, genomgångar och egna kunskaper.
Skapande
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Behöver hjälp med genomförandet.
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Har alltid egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.

NO
Tema Universum åk 2-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Återberätta planeter och stjärnor
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del redogöra för hur planeter och stjärnor bildades. Eleven kan med hjälp av stöd återberätta något om deras egenskaper.
Eleven kan i stora drag redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge något om deras egenskaper.
Eleven kan utförligt redogöra för hur planeter och stjärnor bildades och kan återge fakta om deras egenskaper.
Återberätta Stjärnbilder och stjärnhimmel
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del berätta något om vad stjärnbilder är och känner till ens eget stjärntecken.
Eleven kan redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om sitt eget stjärntecken. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Eleven kan utförligt redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om olika bilder. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Återberätta Månen och dess faser
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan till viss del återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan i stora drag återberätta fakta om månen och kan koppla ett par begrepp till månens faser.
Eleven kan utförligt återberätta fakta om månen och kan koppla alla begrepp till månens faser.
Skriva faktatexter
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven kan inte återge en text och uppvisar svårigheter att bearbeta en faktatext.
Eleven kan delvis skriva faktatexter med egna ord. Eleven skriver texten och kan använda enstaka expertord.
Eleven kan skriva längre faktatexter med egna ord och relevanta expertord.
Genomförande Genomgång och diskussioner
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Eleven lyssnar oftast och kommenterar och ställer någon fråga.
Eleven lyssnar aktivt ställer frågor, kommenterar och framför åsikter.
Eleven lyssnar aktivt, ställer frågor, kommenterar och framför sina åsikter. Eleven kan dra kopplingar till tidigare diskussioner, genomgångar och egna kunskaper.
Skapande
Har ännu ej uppnåt lägsta kunskapskrav
Behöver hjälp med genomförandet.
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Har alltid egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: