Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges demografi - Befolkning och nationella minoriteter

Skapad 2016-03-07 13:40 i Olandsskolan Östhammar
Ett arbetsområde i samhällskunskapen som handlar om demografi, nationella minoriteter, olika samhällsgrupper och socioekonomiska faktorer. .
Grundskola 7 Samhällskunskap

Vi är 10 miljoner individer i Sverige. Vilka är vi? Vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt?

Innehåll

Demografi - Sveriges befolkning

Övergripande mål kap 2, Lgr11

Ur det centrala innehållet för samhällskunskap åk 7-9

VAD handlar det om? Efter detta arbetsområde kommer du att kunna besvara och diskutera kring dessa frågeställningar:

 • Vad visar en befolkningspyramid?
 • Vilka slutsatser kan dra med hjälp av en karta över befolkningstäthet.
 • Hur och varför har urbaniseringen förändrats i Sverige?
 • Hur och varför har migrationen från och till Sverige förändrats?
 • Vilka är Sveriges nationella minoriteter?
 • Vilka särskilda rättigheter har Sveriges nationella minoriteter?
 • Vad menas med socioekonomiska faktorer?
 • Hur ser Sveriges befolkning ut vad gäller antal, åldrar, fördelning?

HUR kommer vi att arbeta?

 • Genomgång kring demografi
 • Enskilda skriftliga uppgifter
 • Läsning och instuderingsuppgifter i Digilär.
 • Grupparbete kring de nationella minoriteterna. Se bland uppgifter
 • Träna på att använda geografiska tabeller och kartor.
 • Uppgift kring en befolkningspyramid. Se bland uppgifter.

MTRL:

PPT om Sveriges befolkning

Kapitel i digilär om befolkningsstrukturen

Kapitel i digilär om Sverige som ett invandrarland

Länk till befolkningspyramider i Sverige

 

Uppgifter

 • Nationella minoriter - grupparbete

 • Befolkningspyramid - en prognos för framtiden

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Sveriges demografi

Känna till och kunna resonera om sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenser av Sveriges befolkning; dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

 • Sh  7-9   Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.

Känna till Sveriges nationella minoriteter och samernas särställning som urfolk. Kunna resonera kring varfär vi har nationella minoriteter.

 • Sh  7-9   De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.

Känna till immigration förr och nu till Sverige. Kunna resonera och argumetnera kring segregation och integration.

 • Sh  7-9   Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.
Ny aspekt

Kunna använda källor och begrepp på rätt sätt. Kunna analysera och dra slutsatser utifrån kartor och tabeller.

Du behöver träna lite mer
Grundläggande kunskaper. Enkelt resonemang.
Goda kunskaper. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade och nyanserade resonemang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: