Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott och hälsa våren årskurs 4-6 2015/2016

Skapad 2016-03-07 13:55 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Terminen inleds med bollspel därefter kommer en period av kondition, styrka och terminen avslutas med orientering
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Under de här veckorna arbetar vi intensivt med konditions- och styrketräning samt orientering. Vi tränar på att värdera olika aktiviteter.Vi kommer att springa Skansenloppet eller ett alternativt lopp i skolans närhet. Vi kommer att vara både inne och ute. Teori kommer att varvas med praktik i stor utsträckning. Kartläsning kommer att genomföras i slutet av perioden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lektionerna kommer att vara väldigt olika till sitt innehåll beroende på vilken aktivitet som genomförs men något som är centralt är att sammansatta motoriska rörelser, koordination, samspel samt förmågan att läsa skiss/karta.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer, diskussioner och samtal.

Enligt matris nedan.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en lugn samling, uppvärmning, huvudaktivitet och en avslutning bestående av teori/avslappning.

Lektionerna kommer att inriktas mot olika typer av bollspel och konditions- och styrketräning. 
Exempelvis basket, löpning på slingan, intervallträning, hinderbanor och stationssystem.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: