Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första och andra världskriget

Skapad 2016-03-07 13:58 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi får kännedom om tiden vid första och andra världskriget och hur krigen påverkade människornas liv i Sverige.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

Två stora världskrig ägde rum under 1900-talet och trots att Sverige inte var med i krigen blev det en svår tid även för oss. Vi kommer lära oss mer om 1900-talet och hur tekniska framsteg förändrade samhället.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Känna till något om orsakerna till de båda världskrigen.
Känna till något om nazismen, och förintelsen.
Känna till något om  hur krigen påverkade människors liv i Sverige.
Känna till något om följderna av världskrigen och dess betydelse i vår egen tid.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Hur ska vi lära oss detta?

Filmer

Genomgångar och samtal

Läsa gemensamt och skriva texter tillsammans

Eget arbete med olika uppgifter.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Vad som kommer att bedömas:

Din insats på lektionerna och det egna arbetet

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Matriser

SO
Världskrigen på 1900-talet

E
Eleven kan bidra till resonemang om orsakerna och följderna av de båda världskrigen under 1900-talet. Eleven kan medverka i att beskriva något om hur människors liv påverkades av krigen och kan bidra till resonemang om följderna av nazismens idéer. Eleven kan bidra till resonemang om vad förintelsen innebar och kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
C
Eleven kan föra enkla resonemang om orsakerna och följderna av de båda världskrigen under 1900-talet Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva något om hur människors liv påverkades av krigen och föra delvis underbyggda resonemang om följderna av nazismens idéer. Eleven för delvis underbyggda resonemang om vad förintelsen innebar och kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
A
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om orsakerna och följderna av de båda världskrigen under 1900-talet.Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva något om hur människors liv påverkades av krigen och kan föra väl underbyggda resonemang om följderna av nazismens idéer. Eleven kan föra väl underbyggda resonemang om vad förintelsen innebar och kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: