Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige 4AB vt-2016

Skapad 2016-03-07 14:05 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Undervisningen kommer att handla om

Koppling till det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Du ska visa att förståelse för och kunskaper om

 • likheter och skillnader mellan olika regioner i Sverige
 • vad som utmärker Sverige
 • Sverige karta
 • Sveriges natur
 • Sveriges berggrund 
 • Sveriges kust
 • återvinning
 • Sveriges landskap
 • vindkraft i Sverige
 • järnframställning i Sverige

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av genomgångar, jobba individuellt, genomföra kartprov samt göra en skriftliga uppgifter.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: