Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affären

Skapad 2016-03-07 14:18 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Blåsippan, 3-5 år, 11 barn. Vi planerar att bygga upp en affär i vårt "Upplevelserum",
Förskola

Vi vill utmana barnen gällande:

 • Lekkoder - rollek
 • Språk
 • Matematik
 • Turtagning
 • Socialt samspel
 • Samarbete med hemmen (barnen får samla återvinningsmaterial hemma och ta med)
 • Skapande (barnen får vara med och utforma hela butiken)

Innehåll

Varför?

Vi ser att vissa barn är i behov av att träna på att avläsa lekkoder. Vi hoppas att affären ska inspirera till ett brett lärande, enligt Lpfö98. Detta knyter också an till vårt tidigare projekt, lika-olika, då vi besökte affären här i närheten.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Hur?

Vi börjar vår process med att byta ut materialet vi har i "Upplevelserummet".

 • Barnen tar med sig återvinningsmaterial hemifrån.
 • Barnen gör i ordning pengar
 • Vi bygger upp en ny miljö med t.ex. bokhyllor som avskärmare
 • Vi gör i ordning olika avdelningar, t.ex. mejeri, chark, fiskdisk, grönsaker
 • Vi använder oss av trolldeg för att tillverka matvaror
 • Vi använder oss av projektorn och projicerar en kuliss av en butik

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

När?

Vi påbörjar insamlingsarbetet av material denna vecka, dvs. v. 10. De barn som visar intresse medverkar vid iordningsställandet under nästa vecka. Projektet pågår så länge som det finns intresse för det.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi bloggar och ev. skriver lärloggar.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Arbetslaget tillsammans

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: