Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 7

Skapad 2016-03-07 14:19 i Vasaskolan Hedemora
Hur redovisar man ett problem på ett bra sätt? Vilken strategi passar bäst? Kan man visa ett probelm på flera olika sätt? Hur formulerar man ett liknande problem?
Grundskola 7 – 9 Matematik

Under veckorna 10 - 15 kommer vi att arbeta med Textuppgifter och problemlösningsstrategier. Vi tränar enskilt i par och i grupp. Stort fokus på hur man redovisar och att visa en lösning på flera olika sätt.

Innehåll

Syfte

 
 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Ta ut rätt fakta för att lösa ett problem
 • Kunna välja räknesätt
 • Kunna föra ett matematiskt resonemang
 • Reflektera över rimlighet i olika lösningar
 • Behärska olika lösningsstrategier, ex Rita bild, tabeller, Uteslutning, börja bakifrån  mm
 • Kunna formulera problem som passar för olika strategier


 

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Stort fokus på resonemang och kommunikation.

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du tolkar problemet, ge ett eller flera förslag på lösningen och diskutera detta med dina kamrater som är med i gruppen.
 • hur du redovisar problems lösning och visar att du har förstått problemet.
 • hur du formulerar ett liknande problem tillsammans med andra gruppmedlemmar och lösa detta
 • hur du arbetar med dina uppgifter

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser

Ma
Problemlösning åk 7

Förståelse

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Högsta
Förmåga att själv förstå problemet
Behöver hjälp med att förstå problemet
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet
Förstår problemet på egen hand
Förstår problemet genom att visa ett matematiskt samband vid återgivandet. T.ex. med formler eller diagram.
Strategisk kunskap (att ha en plan för att lösa ett problem)
Behöver hjälp med att finna information som ges.
Använder inte den information som behövs.
Använder all information utan urval.
Använder informationen, tolkar och väljer den som är relevant.
Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet
Har en strategi för att lösa problemet
Visar en fungerande strategi för att lösa problemet

Metodval

Högsta
enskilt
Förmåga att kuna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet.
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver ett visst stöd med att välja lösningsmetod.
Väljer en metod som löser problemet.
Väljer den mest passande metoden, d.v.s. använder formler, diagram och tabeller för att lösa problemet.
grupp
Förmåga att hitta lösningar på problemet.
Lyssnar men ger inga förslag.
Ger förslag men de passar inte alltid problemet.
Ger förslag på hur man kan lösa problemet som tar gruppen vidare.
Utifrån gruppens diskussion ges förslag på hur problemet kan lösas vilket för gruppen vidare.

Tolka resultat

Högsta
Förmåga att se svarets rimlighet (enheter, avrundning)
Siffrorna i resultatet är ofta fel
Siffrorna i resultatet är rimliga med enheten saknas
Siffrorna i resultatet är rimliga men enheten är fel.
Resultatet är rimligt och med rätt enhet.
återkoppling til uppgiften
svar saknas
svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
svarar på delar av uppgiftens fråga.
svaret svarar på uppgiftens fråga och är förklarat.
muntligt
behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen.

Förmåga att förklara

Högsta
skriftligt
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen.
med ett matematiskt språk
skriftligt
Använder sällan det matematiska symbolspråket alt. på ett felaktigt sätt.
Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt men gör misstag ibland.
Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt, t.ex. likhetstecken.
muntligt
Använder vardagsuttryck, t.ex. plussar, fyrkant
Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck.
Använder korrekta matematiska ord, t.ex. bas, cirkel.
Med ett konkret material
saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Ny aspekt

Ny rubrik

Högsta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: