Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2 vt-16

Skapad 2016-03-07 14:19 i Hedens skola Öckerö
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Målet med undervisningen - ur Lgr 11:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att

- skriva innehållsrika berättelser med en tydlig inledning, handling och avslutning

- använda stor bokstav och punkt

- din förmåga att diktera av en text

- skriva en berättelse med ett angivet innehåll

- skriva läsliga bokstäver både för hand och på dator

- din förmåga att vara aktiv under våra samlingar och diskussioner

- din förmåga att läsa tyst och inför en liten grupp

- din förmåga att lyssna på andra elever

Så här gör vår grupp:

- vi skriver berättelser både enskilt och i par

- vi skriver riktade berättelser där det finns ett angivet innehåll

- vi dikterar/skriver av texter från tavlan och litteratur

- vi arbetar med läsförståelse med läsförståelsekort och i ärtan och pärtan böckerna

- vi tränar på att skriva bokstäver i bokstavsböckerna

- vi tränar på att samtala och diskutera under våra samlingar

- vi tränar på att läsa under tystläsning och högläsning

- vi tränar på att lyssna på varandra när vi diskuterar och läser högt

- vi tränar hörförståelse när vi lyssnar på "Barnens pod"

- vi skriver recensioner om böcker och poddar, både på papper och på iPad.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: