Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt kapitel 2 Formula år 4

Skapad 2016-03-07 14:20 i Simrislundsskolan Simrishamn
Att mäta längd och jämföra längd välja och byta längdenheter Att kunna skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion. Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion välja lämplig metod vid problemlösning
Grundskola 4 Matematik

Att mäta längd och jämföra längd
välja och byta längdenheter
Att kunna skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion.
Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
välja lämplig metod vid problemlösning

Innehåll

Längd och räknesätt

Syfte

Undervisningen ska bidra till att ni utvecklar intresse för matematik och tilltro till er förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Våra mål

Att mäta längd och jämföra längd
välja och byta längdenheter
Addera och subtrahera med olika metoder
Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
välja lämplig metod vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar du på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. Du kommer också träna på  att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk och laborativ matematik.

Du kommer att arbeta med tester och en diagnos efter arbetsområdet.

Bedömning

 • Förmågan att jämföra och mäta längd
 • Förmågan att välja och byta längdenheter
 • förmågan att förstå och utföra algoritmer och andra räknemetoder i addition och subtraktion
 • Förmågan att kunna välja mellan räknesätten addition och subtraktion
 • Förmågan att använda olika räknesätt och förstå sambandet mellan dem

Matriser

Ma
Längd och räknesätt kapitel 2 Formula år 4

Nivå 1
Är osäker och väljer ofta fel enhet eller metod. Behöver träna mer.
Nivå 2
Kan oftast och till viss del använda fungerande kunskaper
Nivå 3
Kan relativt väl och har goda kunskaper
Nivå 4
Är säker och har mycket goda kunskaper
Jämföra och mäta längd
Behöver träna mer för att förstå olika längdenheter
Kan till viss del jämföra och mäta längd
Kan relativt väl jämföra och mäta längd
Kan välutvecklat jämföra och mäta längd
Välja och byta längdenheter
Behöver träna mer för att kunna växla mellan längdenheter
Kan till viss del välja och byta längdenheter
Kan relativt väl välja och byta längdenheter
Kan välutvecklat välja och byta längdenheter
Skriftliga räknemetoder för addition
Behöver träna mer på räknemetoder för addition
Kan till viss del utföra skriftliga metoder för addition
Kan relativt väl utföra skriftliga metoder vid addition
Kan välutvecklat utföra skriftliga metoder vid addition
Skriftliga räknemetoder för subtraktion
Behöver träna mer på räknemetoder för subtraktion
Kan till viss del utföra skriftliga metoder vid subtraktion
Kan relativt väl utföra skriftliga metoder vid subtraktion
Kan välutvecklat utföra skriftliga metoder vid subtraktion
Välja lämplig räknemetod vid problemlösning
Behöver träna mer på att välja lämplig räknemetod vid problemlösning
Kan välja lämplig räknemetod med viss anpassning vid problemlösning
Kan välja räknemetod med relativt god anpassning vid problemlösning
Kan välja räknemetod på ett väl fungerande sätt och god anpassning vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: