Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 2

Skapad 2016-03-07 14:53 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 2 Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

 • Förstå talad engelska.
 • Kunna använda ord och fraser i samtal.
 • Kunna använda ord och fraser i enkel skrift.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Arbetsbeskrivning

 • Vi kommer att prata engelska på olika sätt.
 • Vi kommer att framföra enkla presentationer.
 • Vi kommer att sjunga engelska sånger.
 • Vi kommer att skriva enkla ord, fraser och meningar.
 • Vi kommer att lyssna på sagor.
 • Vi kommer att se på små filmer.
 • Vi kommer att spela spel och lägga pussel.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.

Bedömning

 • Din förmåga att förstå talad engelska.
 • Din förmåga att använda några vanliga ord och fraser i samtal.
 • Din förmåga att skriva ord, enkla fraser och meningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: