Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förmågor och förväntningar

Skapad 2016-03-07 14:58 i Djupedalskolan Härryda
En matris om självärdering utifrån förmågor
Grundskola 7 Svenska SO (år 1-3)

Hur tycker du att du jobbar med förmågorna? Hur långt har du kommit? Läs noga alla rutorna och markera var du känner att du hör hemma.

Matriser

Sv SO
Förmågor och förväntningar

Kommunikativ förmåga

Att prata,resonera och diskutera med varandra och berätta vad du tycker och varför så att andra förstår. Att våga säga vad du tycker, varför du tycker så och stå för det även om andra tycker något annat. Att redovisa för andra
----------->
---------->
--------->
TALAR
Säger inget/lite Svarar ofta "jag vet inte"
Säger lite vad jag tänker och tycker
Säger ofta vad jag tänker,tror och tycker samt förklarar varför.
Säger vad jag tycker,tänker och tror. Förklarar tydligt varför. Motiverar mina åsikter.
LYSSNAR
Lyssnar inte på andra
Lyssnar ibland på andra
Lyssnar på andra och ställer frågor
Lyssnar på andra, lyssnar till svaret och ställer följdfrågor.
SKRIVER
Jag har svårt att komma igång med skrivandet. Jag behöver mycket hjälp
Jag skriver texter så att andra kan förstå.
Jag skriver så att det jag vill berätta är lätt att förstå i mina texter.
Jag skriver så att det är lätt att förstå det jag vill berätta och jag tänker på vem det är som ska läsa det jag skriver.

Begreppsförmåga

Att förstå vad olika ord och begrepp betyder, hur de hör ihop samt att kunna använda dem på nytt sätt vid olika tillfällen
----------->
---------->
--------->
Jag använder nästa aldrig ämnesspecifika ord och begrepp när jag pratar eller skriver. Jag förstår inte dem så bra.
Jag använder ibland vissa ord och begrepp som är lätta när jag pratar eller skriver. Jag förstår vissa av dem.
Jag använder ofta de rätta orden och begreppen i olika sammanhang. Jag förstår en hel del av den.
Jag använder och är säker på de olika orden och begreppen. Jag vet när jag ska använda dem. Jag förstår nästan alla ord och begrepp.

Analysförmåga

Att beskriva varför något hänt och hur det påverkar framtiden. Att komma på lösningar på olika slags problem. Att förklara hur saker hänger ihop, att jämföra dem och se likheter och skillnader. Att förstå att man kan se saker på olika sätt, att kunna se saker på både bra och dåliga sätt, att kunna jämföra de olika sätten( se olika perspektiv)
----------->
---------->
--------->
Jag analyserar nästan aldrig. Jag vet inte riktigt vad analys är.
Jag försöker analysera och klarar det med viss hjälp.
'Jag kan analysera om jag får reda på vad jag ska analysera.
Jag är bra på att analysera och kan tänka i flera steg.

Procedurförmåga

Att kunna söka efter, samla ihop och sortera fakta och information på ett bra sätt. Att fundera över om den information du hittat är rätt och sann för att veta om du ska använda den. Att förstå och veta skillnaden på fakta och åsikter.
----------->
---------->
--------->
Jag är inte säker på hur eller var jag ska leta efter fakta. Inte heller vilken fakta jag ska välja. Jag tycker det är svårt att vara källkritisk. Jag väljer ofta att googla.
Jag kan leta efter fakta, hitta den och välja vilken jag ska använda. Jag funderar över var faktan kommer ifrån. Jag använder oftast mer än en källa.
Jag kan på egen hand leta upp fakta och välja ut vad jag ska använda. Jag är källkritisk. Jag använder olika sätt att leta upp faktan och använder flera källor. Jag kan till viss del använda källkritiska begrepp när jag söker fakta i olika källor.
Jag är säker på hur jag letar upp fakta, är källkritisk och förstår hur jag ska välja vilken fakta jag ska använda. Jag använder båda analoga och digitala källor. Jag kan använda källkritiska begrepp när jag söker fakta i olika källor.

Metakognitiv förmåga

Att visa att du lägger märket till det som händer runt dig och att du funderar på vad som menas med allt som skrivs och sägs eller görs. Att fundera på om information är viktigt eller ej. Att kunna ta goda beslut och lösa problem på ett bra sätt utifrån den situation du är i och med tanke på vad du vill ska hända. Att fundera på vad som är möjligt eller ej i olika situationer och välja det bästa sättet att göra något på för att få bäst resultat. Att våga testa dig fram och att ändra dig om något visar sig vara fel.
----------->
---------->
--------->
Rättar mig själv
Jag tittar inte igenom mitt arbete när jag är klar.
Jag tittar igenom mitt arbete när jag är klar.
Jag titta igenom mitt arbete när jag är klar och vet vad jag ska rätta till om det inte är så bra eller är fel.
Jag tittar ignoem mitt arbete under arbetets gång och när det är klart rättar jag till sådan som är fel eller inte bra på ett medvetet sätt.
Respons
Jag bryr mig inte om vad andra säger om mitt arbete.
Jag lyssnar på vad andra säger om mitt arbete , men ändrar inte så mycket.
Jag lyssnar på vad andra tycker om mitt arbetet och gör de förbättringar som behövs.Jag förstår varför jag förbättra mitt arbete.
Jag lyssnar mycket på vad andra tycker om mitt arbete och gör mitt bästa för att förbättra dem. Jag tänker även på det när jag gör ett nytt arbete.
Motivation
Om en arbetsuppgift är tråkig eller svår ger jag oftast upp.
Jag försöker lösa arbetsuppgiften själv men kan behöva hjälp för att komma igång.
Jag försöker lösa arbetsuppgifterna själv, t o m de svåra, och lyckas för det mesta.
När något är svårt eller tråkigt försöker jag komma på sätt att ta mig vidare på och lyckas nästan alltid.

Förväntningar på skolarbetet

----------->
---------->
--------->
Gör mitt bästa
Jag har svårt för att göra klart saker och gör inte alltid mitt bästa.
Jag frågar ofta " räcker detta?" och gör ibland bara det jag måste.
Jag gör alltid mitt bästa och försöker göra det bättre än förra gången.
Tar ansvar för arbetet.
Jag kommer igång på egen hand, arbetar koncentrerat, bryr mig om resultat, lyssnar uppmärksamt och tar emot råd och stöd.
Jag kan tex. prata bort tiden och gör inte alltid alla uppgifter.
Jag tar för det mesta ansvar för mitt skolarbete.
Jag tar mitt skolarbete på allvar och tar ansvar för att det blir gjort.
Är noggrann
Jag tar mig tid att läsa/lyssna på instruktioner, har struktur i mitt arbete, skriver så det går att läsa och håller ordning på mina saker.
Jag slarvar ganska mycket.
Vissa saker är jag noggrann med och andra slarvar jag med.
Jag är alltid noggrann med mitt skolarbete.
Följer instruktioner
muntliga och skriftliga
Jag gör som jag vill och frågar hellre än lyssnar på eller läser instruktioner.
Jag följer instruktionerna ibland men frågar hellre än försöker själv om jag inte förstår.
Jag följer instruktionerna kring skolarbetet och frågar när jag behöver komma vidare.
Är aktiv i gemensamma aktiviteter
Jag lyssnar uppmärksamt, svarar på frågor och kommer med egna inlägg.
Jag deltar inte aktivt utan sitter ofta tyst eller gör något annat.
Ibland säger jag något, men vill helst höra vad andra säger.
Jag är aktiv och säger ofta vad jag tänker samt lyssnar noga på vad andra säger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: