👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-03-07 15:32 i Surteskolan Ale
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer arbeta med laborativt material och bilder. Vi samtalar och löser matteproblem både i grupp och enskilt. Vi spelar spel, jobbar digitalt och arbetar med matteboken.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal
 • Addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 

Algebra

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 

Sannolikhet och statistik

 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 

Samband och förändringar

 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisningen

Vi kommer arbeta med matematikboken Favoritmatematik 1A och 1B. Eleverna kommer få arbeta både självständigt och gemensamt i sin matematikbok. De kommer få träna sig på att resonera och uttrycka sig matematiskt. Matematikundervisningen kommer ske både teoretiskt och praktiskt. Vi kommer att spela mattespel samt jobba med digtala läromedel.

Bedömning

 Vi kommer bedöma din förmåga att

 • skriva siffror
 • förstå och använda tal
 • använda matematiska begrepp
 • göra beräkningar med naturliga tal
 • bedöma om ditt svar är rimligt

Vi kommer att använda Wendick-materialet och Skolverkets bedömningsstöd.