Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 16 Åk 6 SP/ RJ

Skapad 2016-03-07 16:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris för spanska åk 6.
Grundskola 6 – 8 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Innehåll

Bedömningsmatris för Spanska åk 6.
Aktuell bedömning avser VT 2016
Jag grundar min bedömning på följande:
- det vi har arbetat med på lektionerna
- tester på It's L
- inlämnade texter/ ljudfiler/ filmer

- klassrumsarbete

Om jag anser att du inte nått målen för Nivå 1 i något av de bedömda kriterierna kommer jag att skriva en kommentar, vilket innebär att om du inte har en "kommentar" har du nått minst Nivå 1 för de förmågor jag har bedömt under aktuell tidsperiod

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka sig på spanska i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar och skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar och skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du skriver med ett visst flyt.
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: