Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Grekland och Rom

Skapad 2016-03-07 17:22 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde om Antikens Grekland och Rom.
Grundskola 7 Historia

Antiken är en spännande tid som påverkade allt från byggnadskonst till tankar om hur ett samhälle ska styras. Antiken som tidsperiod startade 800 f.Kr i samband med att grekerna började använda alfabetet och avslutas med Västroms undergång 476 e.Kr.

Många filmer, tv-serier, spel och böcker hämtar intryck från denna tid som trots att det är länge sedan fortsätter den att inspirera oss.

 

Innehåll

Arbetssätt

 

 Ni kommer att få jobba på dessa två olika sätt:

 • Antikens Grekland - arbete i grupp

 • Antikens Rom - Verklighet och fiktion - vi utgår från Asterix och filmen Gladiator och lär oss mer om Romarriket.

 

Antikens Grekland - grupparbete

1. Välj en av följande områden:
 
Olympiska spelen
Gudar och myter
Arkitektur och konst
Livet i Sparta
Liv och politik i Aten
Teater och litteratur
Krig och konflikter


2. Ta reda på fakta om det område du valt. Använd följande stöd:

- Beskriv hur det var.
- Förklara varför man gjorde så och om det fick några konsekvenser.
- Kan vi se några spår av detta idag?


3. Ni redovisar ert arbete muntligt i halvklass. Under redovisningen ska ni visa bilder som kan skickas runt. Bilderna mejlas till mig (alla i samma dokument i A5 storlek) innan så att jag hinner skriva ut. Er redovisning ska ta mellan 3-7 minuter.

 

Tips:

Prata och diskutera med varandra i gruppen om ert ämne.

Tänk på att träna på er redovisning så att ni inte behöver läsa direkt från paddan.

Starta gärna redovisningen med "Visste ni att ..." och avsluta gärna med en fråga till gruppen om det ni pratat om.

 

Antikens rom

Mer info kommer om upplägg senare

 

Arbetsmaterial

Läroboken i historia: SOS Historia

För dig som vill lyssna på boken via Inläsningstjänst är ISBN-numret :978-91-47-10388-1.

Föreläsningar

Film - Gladiator

 

Internet
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/antikens-grekland#

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/romarriket#

http://ungafakta.se/grekiskmytologi/

http://www.ne.se

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  C 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  C 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi  C 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Bedömning - vad och hur och när

 

Följande saker kommer att bedömas:

 • Er redovisning
 • Uppgifter och diskussion om filmen

 

 

Matriser

Hi
Basmatris bedömning Historia år 7-9

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: