Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation nivå 2

Skapad 2016-03-07 17:24 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 Kommunikation
...

Innehåll

Läroplan

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Det här gör vi

 • Tränar på samspel med andra barn och vuxna.
 • Tränar på att använda ord, bilder och tecken för att kommunicera.
 • Använder schemabilder för att visa dagens innehåll.
 • Samtal om bilder och böcker
 • Arbetar med ordbilder (elevens namn) 
 • Arbetar med bokstavsform och ljud (elevens namn) 
 • Skriver för hand och på iPad

Vi kommer att bedöma

 • Din förmåga att uttrycka egna behov och känslor
 • Att du visar att du känner igen sånger, ramsor, m.m.
 • Användandet av olika kommunikationsverktyg för att förmedla dig.
 • Om du visar att du känner igen/börjar samspela vid ord, begrepp och symboler som vi använder ofta. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: