Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik nivå 2

Skapad 2016-03-07 17:30 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 Motorik
...

Innehåll

Läroplan

Kopplingar till läroplan

 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • MOT
  Syfte genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • MOT
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • MOT  1-9
  Rörelse Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • MOT  1-9
  Rörelse Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • MOT  1-9
  Rörelse Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • MOT  1-9
  Rörelse Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • MOT  1-9
  Hälsa och livsstil Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • MOT  1-9
  Friluftsliv och utevistelse Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Det här gör vi

 • Lek och rörelse i bassäng inomhus
 • Uppdrag och lekar inomhus och utomhus under olika årstider
 • Rytmik och dans
 • Idrott
 • Tränar på finmotorik när vi bygger, pusslar och målar
 • Tränar på att visa hänsyn vid fysiska aktiviteter. 

Vi kommer att bedöma

 • användandet av fin- och grovmotorik vid olika aktiviteter inomhus och utomhus.
 • genomförande av rörelser med balans och kroppskontroll. 
 • ditt deltagande i varierande utomhusaktiviteter. 
 • Ditt deltagande i olika former av vattenaktiviteter och förflyttning i vattnet. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: