Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema forntiden

Skapad 2016-03-07 18:44 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för tema forntiden.
Grundsärskola 4 – 6
...

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

Ur läroplan för grundsärskolan 2011

Undervisning

Vi kommer att:

- Bygga upp en egen forntidsby i klassrummet, använda oss av lera och skapa i naturmaterial.

- Läsa sagor och titta på filmer om forntiden.

- Skriva korta faktatexter i symwriter.

- Göra ett studiebesök på Ekhagens forntidsby och uppleva forntiden.

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • VAA  1-9
  Omvärld Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • VAA  1-9
  Omvärld Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.

Bedömning

Bedömningen kommer att göras utifrån nedanstående kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: