Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 Tal och Geometri

Skapad 2016-03-07 19:52 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Konkretisering av målen

Du ska kunna

- namnen på enkla bråk, kunna jämföra och se samband mellan dem

- överslagsräkna och göra uppskattningar

- avrunda till närmaste tusental

- förstå skala för att kunna förstora och förminska

- avläsa koordinater och rita punkter i ett koordinatsystem 

Arbetssätt

Vi kommer att diskutera och arbeta med problemlösningsuppgifter inom dessa områden både individuellt och i grupp.

Bedömning

Se matrisen för Matematik år 1-3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: