Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och Norden

Skapad 2016-03-07 19:53 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Geografi
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

3. Konkretiserade mål:

Utveckla din förmåga att förstå karttecken.

Utveckla din förmåga att läsa av koordinaterna på en karta i kartboken.

Utveckla din förmåga att placera landskapen i Sverige

Utveckla din förmåga att  jämföra natur- och kulturlandskap inom Nordens länder

Utveckla din förmåga att känna till städer, sjöar, öar, hav i Sverige och övriga Norden

Utveckla din förmåga att känna till olika geografiska begrepp

Utveckla din förmåga att jämföra Sveriges och de övriga Nordens befolkningsfördelning

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

4. Bedömning:

Din förmåga att förstå karttecken.

Din förmåga att läsa av koordinaterna på en karta i kartboken.

Din förmåga att placera landskapen i Sverige

Din förmåga att jämföra natur- och kulturlandskap inom Nordens länder

Din förmåga att känna till städer, sjöar, öar, hav i Sverige och övriga Norden

Din förmåga att känna till olika geografiska begrepp

Din förmåga att jämföra Sveriges och de övriga Nordens befolkningsfördelning

5. Undervisning:

Filmer

Geografens testament Sverige

Geografens testament Norden

Kartkunskap

Bland annat arbetsblad, kartbok

Karttecken 

Arbetsblad, kartbok

Ipads

Söka fakta om Norden

Jämföra matkultur mm

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Test om landskap, sjöar, öar i Sverige

Norden städer, hav, öar

Karttecken, koordinater i kartbok

Jämföra Nordens länders kultur- och naturlandskap

 

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: