Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skräp och återvinning

Skapad 2016-03-07 20:09 i Östergårdsskolan gr Halmstad
I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter

I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur. Vi kommer att arbeta med temat under veckorna 11-15 samt delta i skolans skräpplockardag i vecka 15.

Innehåll

Syfte med Tema Skräp och Återvinning

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll i temat Skräp och Återvinning

Du ska få lära dig om:

 • Hur man sorterar olika material och förpackningar.
 • Vad de olika förpackningarnas material heter.
 • Vad som händer med återvunna förpackningar och hur de kan bli nya saker.
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö.

Kopplingar till läroplan

 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Återvinning och hur den fungerar.
 • VAA  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • VEU  1-9
  Orsak och verkan Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Arbetssätt i Tema Skräp och Återvinning

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Vi gör en tankekarta med de ord och begrepp vi tillsammans redan kan och det vi vill veta mer om.
 • Se på filmer om hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö, skräp, sortering och återvinning.
 • Tillsammans titta på sidorna www.sopor.nu och www.sopspelet.se.
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera.
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan.
 • Göra skräpkonst.
 • Delta i skräpplockardagen vecka 15 tillsammans med övriga elever på skolan.
 • Göra eget papper.

 

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • Genom att delta i våra gemensamma lektioner.
 • Genom att delta i samtal och bidra till resonemang om skräp och återvinning.
 • Genom att använda ord och begrepp som har med skräp, sortering och återvinning att göra. 
 • Genom att delta i sortering av skräp och förpackningar.

 • Genom att använda "two stars and a wish" tillsammans när vi utvärderar.

Kopplingar till läroplan

 • VAA   9
  Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
 • VAA   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VEU   9
  Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: